ઝકાત વ્યવસ્થા કલ્યાણકારી રાજ્યની સ્થાપના માટે આવશ્યક

May 11th, 2019 | by Muhammad Kalim Ansari

ઇસ્લામ એ પ્રાકૃતિક ધર્મ છે. ધર્મની અંકુચિત વ્યાખ્યા કરનારાઓ માટે ધર્મ એટલે રીત-રિવાજ પ્રસંગો કે તહેવારોની ઉજવણી કે અમલીકરણ કરવા


શિક્ષણનો ધ્યેય શું?

May 8th, 2019 | by Shakil Ahmed Rajput

એક સામાન્ય પ્રશ્નના જુદા જુદા જવાબો વિદ્યાર્થી તરફથી મળી રહે છેઃ ‘ભણી-ગણીને જીવનમાં સેટ થઈ જવું છે’. કોઈ કહે છેઃ


સત્ય મેવ જયતે

May 7th, 2019 | by Dr. Farooque Ahmed

સર્વે દેશવાસીઓ ચાતક નજરે ૨૩ મેની રાહ જાઈ રહ્યા છે. એવામાં બરાબર એના એક મહિના પહેલાં એટલે કે ૨૩ એપ્રિલને


૭ દિવસોમાં ૧૮ વિદ્યાર્થીઓની આત્મહત્યા, આજે અથવા કાલે તમને શિક્ષણના પ્રશ્ન પર આવવું જ પડશે

April 27th, 2019 | by Ravish Kumar

જી. નાગેન્દ્ર બિહાર કે યુપીના નથી. તેલંગાણાનો વિદ્યાર્થી છે. બોર્ડની પરીક્ષામાં ગણિતમાં જ નાપાસ થઈ ગયો. જે તેનો પ્રિય વિષયBack to Top ↑
  • Download PDF

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Club


Show Buttons
Hide Buttons

by Bliss Drive Review