અહમદાબાદ, કર્ણાવતી કે આશાવલ?

December 5th, 2018 | by IqbalAhmed Mirza

ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભઈ પટેલે નિવેદન આપ્યું કે અહમદાબાદનું નામ બદલીને કર્ણાવતી રાખવામાં આવશે. ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ પણ


બિલાદે ઇસ્લામિયહ (ઇસ્લામી શહેરો)

December 4th, 2018 | by Saeed Shaikh

ડો. મુહમ્મદ ઇખબાલે આ કવિતામાં વિશ્વભરના એ પાંચ મોટા શહેરોની મોટાઈ-બુલંદી-મહાનતા તરફ ધ્યાન દોર્યું છે જે ભૂતકાળમાં મુસલમાન શાસકોની મહાનતા


સત્ર ૨૦૧૯-૨૦૨૦ માટે એસ.આઈ.ઓ.ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષપદે લબીદ શફી સા.ની નિમણૂક

December 2nd, 2018 | by yuvaadmin

હૈદરાબાદમાં યોજાઈ ગયેલ એસ.આઈ.ઓ.ના સ્ટેટ પ્રતિનિધિઓના રાષ્ટ્રીય સંમેલનમાં લબીદ શફીને સત્ર ૨૦૧૯-૨૦૨૦ માટે સંગઠનના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા છે.


માનવતાના પયગમ્બર

November 21st, 2018 | by Javed Aalam Qureshi

સતીઝેકાર રહા હૈ, અઝલ સે તા અમરોઝ ચરાગે મુસ્તફવી સે શરારે બુલહબી માનવતાના પયગમ્બર હઝરત મુહમ્મદ સ.અ.વ.ને ઉદ્દેશીને સત્ય અનેBack to Top ↑
  • Download PDF

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Club


Show Buttons
Hide Buttons

by Bliss Drive Review