બાળકોમાં મેંપણાની બિમારી અને તેનો ઉપચાર

July 4th, 2018 | by yuvaadmin

મેંપણાનો શાબ્દીક અર્થ પોતાપણું, સ્વયંને જોવું, સ્વવખાણ, પોતાનું સ્થાન, ઘમંડ જેવો થાય છે. કહેવાય છે કે પોતાપણા – મેંપણામાં રાચતા


સંઘના સ્વયં સેવકોને પ્રણવ દા શું કહે?

July 3rd, 2018 | by Ram Puniyani

સંવાદ, લોકતાંત્રિક પ્રક્રિયાનો અનિવાર્ય અંગ છે. પરંતુ ત્યારે આપણે શું કરશું, જ્યારે એવા લોકો, જે લોકતાંત્રિક માર્ગે લોકતંત્રને સમાપ્ત કરવાની


આસામમાં મુસ્લિમોની સમસ્યાઓ અને વેદના

July 3rd, 2018 | by Syed Qasim Rasool Ilyas

આસામના બંગાળી મુસ્લિમોની સમસ્યાઓ ઓછી થવાનું નામ નથી લેતી. ૧૯૮૦માં શરણાર્થીનું નામ આપીને રાજ્યથી બહાર કાઢવાની ચળવળ શરૃ થઈ, જેનાBack to Top ↑
  • Download PDF

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Club


Show Buttons
Hide Buttons

by Bliss Drive Review