મી લોર્ડ! ન્યાય પાંગળો કેમ થઈ ગયો?

December 27th, 2018 | by Dr. Saqib Malik

સ્વસ્થ અને મજબૂત લોકશાહી જેના આધારે ટકી શકે તેવા આધારસ્તંભોમાં એક એવો અતિ મહત્ત્વનો આધારસ્તંભ “ન્યાય પાલિકા”કેમ આટલી પાંગળી અનુભવાય


પુસ્તક સમીક્ષા : ઇસ્લામની જીવન વ્યવસ્થા

December 25th, 2018 | by Javed Aalam Qureshi

લેખક : સૈયદ અબુલઆ’લા મૌદૂદી રહ. – પ્રકાશક : બી-૪, કરિશ્મા કોમ્પ્લેક્ષ, સારણી સોસાયટી, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, જુહાપુરા, અહમદાબાદ


તરાનાએ હિંદી

December 25th, 2018 | by Saeed Shaikh

સારે જહાં સે અચ્છા હિન્દુસ્તાં હમારા હમ બુલબુલેં હૈં ઇસકી યહ ગુલસિતાં હમારા ગુરબતમેં હોં અગર હમ રહતા હૈ દિલ


હિજાબ અને લોકશાહી અધિકારોની લડાઈ

December 23rd, 2018 | by Masiuzzama Ansari

ઉમૈયા ખાને UGC-NET Examમાં બેસવા માટે હિજાબ કાઢવાની શરતનો ઇન્કાર કરીને, તેને બદલે પરીક્ષાથી વંચિત રહેવાની શરત સ્વીકારીને, લોકતંત્રના અધિકારોની


ઉદ્યોગસાહસિકતા શિબિર ૨૦૧૮ : એક અનેરી તક

December 13th, 2018 | by yuvaadmin

અર્થતંત્ર કોઈ પણ દેશ કે સમાજની કરોડ-રજ્જુ છે. તેથી ઉદ્યોગસાહસિકતા કોઈપણ આર્થિક વ્યવસ્થાનું મહત્ત્વ અંગ છે. સામાજિક કે સામુદાયિક આર્થિકBack to Top ↑
  • Download PDF

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Club


Show Buttons
Hide Buttons

by Bliss Drive Review