સમલૈંગિક સંબંધોની પરવાનગી : સભ્યતાનું આત્મહત્યા તરફ પ્રયાણ હશે!

February 1st, 2014 | by Shakil Ahmed Rajput

હાલમાં બંધારણની કલમ ૩૭૭ને માન્ય રાખી સુપ્રિલ કોર્ટે સંમેલૈંગિક્તાને અપરાધ ગણાવતુ જે ચુકાદો આવ્યો છે તે આવકારદાયક અને સરાહનીય છે.


ઇસ્લામનો શૈક્ષણિક દૃષ્ટિકોણ

January 1st, 2014 | by Saiyed Hamid Abdurrehman Alkaf

ઇસ્લામી શૈક્ષણિક વિચારધારાનો પ્રારંભઃ આ વાસ્તવિક્તા છે કે ઇસ્લામી શૈક્ષણિક વિચારધારાની શરૃઆત સ્વયં આદમ (અ.સ)ના સર્જનથી થઇ છે. આ બાબત


આત્મોન્નતિ અંગે પ્રચલિત ધારણાઓ અને ઇસ્લામ

January 1st, 2014 | by Dawood Khandhiya

વિષયવસ્તુના સંદર્ભે હૃદયના સ્પંદનોને શબ્દકારે મૂર્ત સ્વરૃપ આપવાના આરંભે મને પેલા એક ગુજરાતી કવિની કાવ્યપંક્તિના શબ્દો યાદ આવી રહ્યા છે.Back to Top ↑
  • Download PDF

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Club


Show Buttons
Hide Buttons

by Bliss Drive Review