… તંત્રી સ્થાનેથી

તે ફરી આપણને બનાવવા આવી રહ્યા છે. મુરખ જ નહીં પરંતુ મુરખ ગુલામ બનાવવા. હા ! ખરેખર જ આટલું જ ઘૃણાસ્પદ દૃશ્ય હશે. આપણને ખબર નથી પડતી. આપણી પર સીધી અસર નથી...

કસોટી દૃષ્ટિકોણની …

હાલમાં રીડીંગરૃમ અને લાઇબ્રેરીની મુલાકાત લેવાનો અવસર મળ્યો. મારા સ્કૂલ ટાઇમની યાદ તાજી થઇ ગઇ અને રીડીંગ રૃમમાં વિદ્યાર્થીઓની ભરચક સંખ્યા જોઇને દિલ પ્રસન્ન થઇ ગયુ. આજે વડીલો ફરીયાદ કરે છે...

જો તમે આભારી બનશો તો …

અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે "જો તમે આભારી બનશો તો હું તમને હજુ ખૂબ વધારે પ્રદાન કરીશ અને જો નેઅમતોનો ઇન્કાર કરશો તો મારી સજા ઘણી સખત છે." (સૂરઃઇબ્રાહીમ...

આદર્શ શાસનની પરિકલ્પના

મનુષ્ય દુનિયામાં અલ્લાહનો ટ્રસ્ટી અને પ્રતિનિધિ છે અને તેથી તેણે કુઆર્નમાં દર્શાવ્યા મુજબ અલ્લાહના માર્ગદર્શક આદેશો મુજબ શિષ્ટાચાર અને સમજદારી સાથે ન્યાય, મર્યાદા અને સલામતી વાળુ જીવન વ્યતીત કરવુ જોઇએ. "તે...

અંતરાત્માની ભ્રષ્ટતા

"અમને સીધો માર્ગ બતાવ, એ લોકોનો માર્ગ જેમના ઉપર તે કૃપા કરી, જે પ્રકોપના ભોગ ન બન્યા, જે પથભ્રષ્ટ નથી." (કુઆર્ન) વાચકમિત્રો, મારી વાત શરૃ કરતા પહેલાં હું માર્ટિન લ્યુથરના વિચારોનો એક...

આત્મશુધ્ધિની વાસ્તવિક્તા

મુસ્લિમ ઉમ્મત કુઆર્નથી જેમ જેમ દૂર થતી ગઇ કુઆર્ન પણ પોતાના અર્થ અને મતલબના અંદાઝથી લોકોના મગજમાંથી દૂર થતા ગયા. અમુક વિદ્વાનોએ તેને ફરીથી મગજમાં બેસાડવા માટે મહેનત કરી છે. આ બેપરવાઇના...