આત્મશુદ્ધિ – ઇમામ ગઝાલી (રહ.)ના જીવનમાં અને તેમની કિતાબોમાં – 1

નફસના તઝકિયા (મનની શુદ્ધતા) વિશે ઇલ્મી અને બુનિયાદી ચર્ચા પછી નફસના તઝકિયા બાબતે અગાઉના (પૂર્વજ) આલિમોના વિચારો પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. નફસના તઝકિયા બાબતે દીનના બુઝુર્ગોના લખાણોમાં જે વિચારો જાણવા મળે...

જીવનનો અર્થ છે સતત શીખતા રહેવું

શીખવાનો અર્થ છે કંઇક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, કોઈ કૌશલ્ય (સ્કીલ) વિકસાવવું કે માહિતી મેળવવી. આપણે અભ્યાસથી, ઉદાહરણોથી કે અનુભવથી શીખીએ છીએ. જીવન દરરોજ આપણને કંઇક નવું શીખવાડે છે. એ આપણા ઉપર...

રક્તરંજિત ગાઝા – માનવતાનું મોત શું છે ઉપાય ???

દરરોજના સમાચાર વાંચીને દુઃખ થાય છે કે નિર્દોષ પેલેસ્ટાઈનીઓના કત્લેઆમ થઈ રહ્યો છે. રોજ સેંકડો લોકો ફક્ત એટલા માટે મૃત્યુ પામી રહ્યા છે કે તેઓ મુસ્લિમ છે અને પેલેસ્ટાઈનમાં રહે છે....

ઇઝરાયેલ ગાઝા પર બોંબવર્ષા કેમ કરી રહ્યું છે ?

ઇઝરાયેલે આ ફરી એકવાર કર્યું છે. જૂલાઈ ૭ના રોજ વધતા જતા તણાવ વચ્ચે તેણે પૂર્વીય ભૂમધ્ય તટ પર આવેલી ગાઝા પટ્ટી પર જ્યાં ૧૮ લાખ ફરીસ્તીનીઓ રહે છે ત્યાં હુમલો કરી...

ઈદની સોગાત

અસદના અમ્મી -અબ્બુ ઇન્તેકાલ પામી ચૂકયા હતા. તે પોતાની દાદી સાથે રહેતો હતો. તેની ઉંમર લગભગ ૭ વર્ષની હતી. તેમનું ઘર બહુ નાનું હતંુ, તેમ છતાં દાદી તથા અસદ માટે એ...

બુરાઈથી ન રોકવાનું અંજામ

* અબૂ સઈદ ખુદરી રદિ.થી રિવાયત છે કે, રસૂલુલ્લાહ (સ.અ.વ.) એ ફરમાવ્યું ઃ "જુલ્મી અને બળજબરી કરનાર બાદશાહ (શાસક) ની સામે સત્યવચન (કલ્મે હક્ક) ઉચ્ચારવો શ્રેષ્ઠ જિહાદ છે." (તિર્મિઝી, અબૂદાઊદ, ઇબ્ને...