મુસ્લિમોનો ઉદ્ધાર શિક્ષણ થકી જ થવાનો છે : હબીબુર્રહમાન મતાદાર

May 1st, 2014 | by Rashid Hussain Shaikh

ભરૃચ જીલ્લામાં આવેલ અંજૂમને ઇમદાદુલ મુસ્લિમીન સંસ્થાના સ્થાપક મોલાના હબીબુર્રહમાન મતાદારનો ઇન્ટરવ્યૂ યુવાસાથીના મેનેજર રાશિદ હુસૈને લીધો. જેમાં સંસ્થાપકશ્રીએ સંસ્થાને


વુઝૂની રીત

May 1st, 2014 | by yuvaadmin

અઝાનનો અવાજ સાંભળતાં જ અમે ખેલ-કૂદ અને કામકાજ બંધ કરીને નમાઝ માટે જઈએ છીએ. નમાઝ અમે પાંચ વખતે મસ્જિદમાં પઢીએ


કરિયર ગાઇડન્સ : ઇતિહાસના ઝરૃખેથી ભવિષ્યની રણનીતિ

May 1st, 2014 | by Dr. Kazim Malik

મનુષ્યને જીવનની દરેક સ્થિતિમાં માર્ગદર્શનની આવશ્યક્તા હોય છે. જન્મથી મૃત્ય પર્યંત તેને વિવિધ તબક્કાઓમાંથી પસાર થવું પડે છે, જ્યાં સાચા


તંત્રી લેખ …

May 1st, 2014 | by Dr. Farooque Ahmed

૧૬મી લોકસભાના ચૂંટણી જગંના એક પછી એક તબક્કા પુરા થઇ રહ્યા છે. દરેક રાજ્યમાં ઉત્સાહભેર મતદાન થઇ રહ્યું છે. ત્રાસવાદગ્રસ્તBack to Top ↑
  • Download PDF

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Club


Show Buttons
Hide Buttons

by Bliss Drive Review