સેમેસ્ટર પ્રથાની વાસ્તવિક્તા : એક અભ્યાસ

February 1st, 2014 | by Bhavik Raja

સેમેસ્ટર પદ્ધતિનાં અમલીકરણને ત્રણ વર્ષ પૂરા થઇ રહ્યા છે. તે નિમિત્તે ઓલ ઇન્ડિયા ડેમોક્રેટિક સ્ડૂડન્ટ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન (ઓલ ઇન્ડિયા ડી.એસ.ઓ.) ગુજરાત


શાહનવાઝ અલી રૈહાનનો ઓક્ષફોર્ડ યુનિવર્સીટીમાં પ્રવેશ

February 1st, 2014 | by yuvaadmin

પાછલા સત્રોમાં સ્ટૂડન્ટ્સ ઇસ્લામિક ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ ઇન્ડિયા સાથે વિવિધ હોદ્દાઓ પર સક્રીય એવા શાહનવાઝ અલી રૈહનનો ઓક્ષફોર્ડ યુનિવર્સીટીમાં “સામ્યવાદી શાસન


ચૂંટણી-૨૦૧૪, લઘુમતીઓ અને વિકલ્પની શોધ

February 1st, 2014 | by Muhammad Asif Iqbal

દેશમાં અત્યારે ૨૦૧૪ ની સંસદીય ચૂંટણીઓ નજીક છે. બધા જ રાજકીય પક્ષોની ચૂંટણી સંદર્ભે, વિશેષતઃ લઘુમતીઓ પ્રત્યે કૃપા-દૃષ્ટિ થઈ રહીBack to Top ↑
  • Download PDF

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Club


Show Buttons
Hide Buttons

by Bliss Drive Review