એકેશ્વરવાદ

February 1st, 2014 | by yuvaadmin

અબૂઝર રદી.ની રિવાયત છે રસૂલુલ્લાહ સ.અ.વ. એ ફરમાવ્યું: ‘જે બંદો લાઇલાહ ઇલ્લલ્લાહ કહેતો હોય અને પછી આ જ હાલતમાં તેનું


જૂનાગઢ કૃષિ યુનિ.માં અભ્યાસ કરતા એસ.આઇ.ઓ.ના એસોસીએટ સમીર મિર્ઝાએ ૧૦ ગોલ્ડમેડલ મેળવીને ઇતિહાસ સર્જ્યો

February 1st, 2014 | by yuvaadmin

જૂનાગઢ શહેરમાં આવેલ જૂનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ખાતે રાજ્યપાલ અને ચાન્સેલર કમલા બેનીવાલના ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલી પદવીદાન સમારોહમાં અહમદાબાદ શહેરના જુહાપુરા


કાશિફની ઇમાનદારી

February 1st, 2014 | by yuvaadmin

કાશિફની ઉંમર ૯ કે ૧૦ વર્ષની હતી.તેના ઘર હાલત ગરીબીની હતી. તેના પિતા બીજાઓને ત્યાં છૂટક મજૂરી કરતા હતા. તેમનેBack to Top ↑
  • Download PDF

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Club


Show Buttons
Hide Buttons

by Bliss Drive Review