કેળવણી અને કસોટી

March 1st, 2014 | by Saeed Shaikh

અંગ્રેજોએ શરૃ કરેલી શિક્ષણપદ્ધતિ આપણે અપનાવી લીધી અને છેલ્લા દોઢસો-પોણા બસો વર્ષોથી આપણે એના ચીલે ચાલી રહ્યા છીએ. એમાં કંઇક


માર્કેટીંગનો ઇસ્લામી દૃષ્ટિકોણ અને ગ્રાહક પર તેની અસરો

March 1st, 2014 | by Hamza Shaikh

ઇસ્લામી માર્કેટીંગમાં મુલ્યવૃદ્ધિના સિદ્ધાંતની સાથે સામાજીક કલ્યાણ માટે સમાનતા અને ન્યાયના સિદ્ધાંતનો સમાવેશ થાય છે. બજારમાં ઇસ્લામી નૈતિકતાને વળગી રહેવાના


મુલ્યો આધારિત શિક્ષણ

March 1st, 2014 | by yuvaadmin

શિક્ષણએ મનુષ્યની એક અનન્ય ગુણવત્તા છે. શિક્ષણ થકી જ મનુષ્ય પ્રગતિના શિખરે પહોંચે છે. આપણા વ્યક્તિત્વને પરિપૂર્ણ કરવા માટે અને


આત્મશુદ્ધિ : વ્યક્તિની ઉન્નતિ

March 1st, 2014 | by S Ameenul Hasan

અલ્લાહતઆલાએ આ ધરતી ઉપર આશરે વીસ (૨૦) લાખ પ્રકારના જીવો (પ્રાણીઓ)નું સર્જન કર્યું છે. તેની પ્રકૃતિમાં જે તત્વો (પંચમહાભૂત)નું મિશ્રણBack to Top ↑
  • Download PDF

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Club


Show Buttons
Hide Buttons

by Bliss Drive Review