નવું જીવન

April 1st, 2014 | by Khan Yasir

રહસ્ય કથા: ઘોર અંધારુ હતુ. તે ત્રણેય એકી સાથે જકડાયેલા હતા. એવું લાગી રહ્યું હતું કે ત્રણેયને ખુબજ નાના પ્રેશર


કૂકર્મોની સજા

April 1st, 2014 | by yuvaadmin

એક રાજા પોતાની પ્રજામાં ખૂબ જ લોકપ્રિય હતો, કારણ કે તે ખૂબ જ રહેમદિલ અને દયાળુ, લોકોનો હમદર્દ અને ન્યાયપ્રિય


આત્મવિશ્વાસ : સૌથી મોટી મૂડી

April 1st, 2014 | by Saeed Shaikh

બર્બર વંશથી સંબંધ રાખનાર ઉમૈયા વંશના સેનાપતિ તારિક બિન ઝિયાદે (મૃ.ઇ.સ.૭૨૦) ઇ.સ.૭૧૦માં આફ્રિકાની ઉત્તરેથી સમૃધ્ધભૂમિ (વાસ્તવમાં એણના નામ જબલ અલ


એસ.આઇ.ઓ.નું ૨૦૧૪ની સામાન્ય ચૂંટણીઓ માટે વિદ્યાર્થીઓનું જાહેરનામું

March 25th, 2014 | by yuvaadmin

અબ્રાહમ લિંકન પ્રમાણે લોકશાહી તે લોકોની, લોકો વડે અને લોકો માટેની સરકાર છે. આનો અર્થ એમ થયો કે જે તે


લાલચ બુરી બલા

March 1st, 2014 | by yuvaadmin

એક હતો ચુન્નુ અને એક હતો મુન્નુ. બંને ભાઈ-ભાઈ હતા. એક વખત બંને ફરવા નીકળ્યા. ચાલતાં ચાલતાં ઘરથી બહુ દૂરBack to Top ↑
  • Download PDF

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Club


Show Buttons
Hide Buttons

by Bliss Drive Review