Browsing the "માર્ગદર્શન" Category

જુલ્મ

September 1st, 2016 | by yuvaadmin

 રસૂલલ્લાહ સ.અ.વ.એ ફરમાવ્યું કે “મજલૂમના પોકારથી બચો, એટલા માટે કે તે અલ્લાહતઆલાથી પોતાનો હક્ક માગે છે અને અલ્લાહ કોઇ હક્કદારને


ઝકાત ટાળવાની સ્થિતિ

July 2nd, 2016 | by yuvaadmin

અબુ હુરૈરહ રદી. ફરમાવે છે કે રસુલુલ્લાહ સ.અ.વ.એ કહ્યું, “જે સોના અને ચાંદીનો માલિક પોતાની ઝકાત અદા નહીં કરે તો


ઝકાતના વિભાગો

July 1st, 2016 | by yuvaadmin

અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે.           “આ સદકાનો માલ તો હકીકતમાં ‘ફકીરો’ (ગરીબો) અને ‘મિસ્કીનો’ (નિર્ધનો) માટે



Back to Top ↑
 • Download PDF

 • Archives

 • Twitter Fan Club

 • Recent Posts

 • સંપર્ક કરો

  Yuva Saathi Gujarati Monthly

  B-4, Karishma Complex, Sarani Society Corner,

  132 ft. Ring Road, Juhapura, Ahmedabad -380055

  Submit a Essay

 • Authors


Show Buttons
Hide Buttons

by Bliss Drive Review