Browsing the "માર્ગદર્શન" Category

જુલ્મ

September 1st, 2016 | by yuvaadmin

 રસૂલલ્લાહ સ.અ.વ.એ ફરમાવ્યું કે “મજલૂમના પોકારથી બચો, એટલા માટે કે તે અલ્લાહતઆલાથી પોતાનો હક્ક માગે છે અને અલ્લાહ કોઇ હક્કદારને


ઝકાત ટાળવાની સ્થિતિ

July 2nd, 2016 | by yuvaadmin

અબુ હુરૈરહ રદી. ફરમાવે છે કે રસુલુલ્લાહ સ.અ.વ.એ કહ્યું, “જે સોના અને ચાંદીનો માલિક પોતાની ઝકાત અદા નહીં કરે તો


ઝકાતના વિભાગો

July 1st, 2016 | by yuvaadmin

અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે.           “આ સદકાનો માલ તો હકીકતમાં ‘ફકીરો’ (ગરીબો) અને ‘મિસ્કીનો’ (નિર્ધનો) માટેBack to Top ↑
  • Download PDF

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Club


Show Buttons
Hide Buttons

by Bliss Drive Review