Browsing the "કુર્આન" Category

નમાઝ

October 31st, 2017 | by Shakil Ahmed Rajput

સફળ થઈ ગયો તે જેણે પવિત્રતા અપનાવી અને પોતાના રબ (પ્રભુ)નું નામ યાદ કર્યું, પછી નમાઝ પઢી.   (સૂરઃ અલ-આ‘લા –


પ્રેમ કરીએ દિલથી

August 24th, 2017 | by Shakil Ahmed Rajput

બરાબર ધ્યાનમાં રાખો કે તમારા વચ્ચે અલ્લાહનો રસૂલ મોજૂદ છે. જો તે ઘણાં એવા મામલાઓમાં તમારી વાત માની લે તોBack to Top ↑
  • Download PDF

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Club


Show Buttons
Hide Buttons

by Bliss Drive Review