મનોમથંન

શિક્ષણ પવિત્રતા અભિયાન

દેશમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ ઘણું વધ્યું છે. ૨૦૦૧માં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ ૬૪ ટકાની આસપાસ હતું. જે ૨૦૧૧માં વધીને ૭૪.૦૪ ટકા થઈ ગયું છે. દેશની મોટાભાગની એટલે...

સંવાદ સેતુ

ભારત દેશને કૃષી-પ્રધાન દેશ માનવામાં આવે છે અને વાત સત્ય પણ છે. પરંતુ આની સાથે હું માનું છું કે ભારત એક ધર્મ-પ્રધાન દેશ છે....

દૂરીઓ ઘટાડો – બદલાવ લાવો

ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે સદંતર વિકાસના કારણે આપણે ડીજીટલ યુગમાં પહોંચી ગયા છીએ. સોશ્યલ મીડિયાએ લોકોના જીવન પર એવા પ્રભાવ પાડ્યો છે કે માણસો વચ્ચેની તમામ...

વાત ‘ચાર્લી એબ્દો’ પરના હુમલાની

પેરિસના એક સાપ્તાહિક મેગેઝીન 'ચાર્લી એબ્દો'ના કાર્યાલય પર હુમલાએ સમગ્ર વિશ્વમાં ઇસ્લામ તથા મુસ્લિમ વિરોધીઓને એ તક પૂરી પાડી દીધી કે તેઓ ઇસ્લામ તથા...

તંત્રી લેખ …

કવિ બાયરને 'ડોનજોવે'માં ૧૮૧૯માં કહેલું કે 'સૌથી મીઠુ વેર એ છે જે બાળકો અને સ્ત્રીઓને મારીને કે ટોર્ચર કરીને લેવાય. પણ એ વેર બાયલાનું...

ફરજીયાત મતદાન

તંત્રી લેખ ... અબ્રાહમ લિંકનના સુત્ર Of the People, For the People and By the People વાળી આ લોકશાહી હવે લગભગ સીત્તેર વર્ષનો ગાળો વિત્યા...