Browsing the "મનોમથંન" Category

દૂરીઓ ઘટાડો – બદલાવ લાવો

March 1st, 2015 | by Zuber Sachora

ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે સદંતર વિકાસના કારણે આપણે ડીજીટલ યુગમાં પહોંચી ગયા છીએ. સોશ્યલ મીડિયાએ લોકોના જીવન પર એવા પ્રભાવ પાડ્યો છે


તંત્રી લેખ …

January 1st, 2015 | by Dr. Farooque Ahmed

કવિ બાયરને ‘ડોનજોવે’માં ૧૮૧૯માં કહેલું કે ‘સૌથી મીઠુ વેર એ છે જે બાળકો અને સ્ત્રીઓને મારીને કે ટોર્ચર કરીને લેવાય.


ઇસ્લામોફોબીયા શા માટે ?

November 1st, 2014 | by Muhammad Kalim Ansari

દુનિયામાં ઇસ્લામ નામનો શબ્દ લોકો માટે શાંતિ પ્રેમ અને કરૃણા સમાન છે. અનેક ધર્મોમાં માનનારા દુનિયામાં રહે છે પરંતુ તેમનાBack to Top ↑
  • Download PDF

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Club


Show Buttons
Hide Buttons

by Bliss Drive Review