બાળજગત

વુઝૂની રીત

અઝાનનો અવાજ સાંભળતાં જ અમે ખેલ-કૂદ અને કામકાજ બંધ કરીને નમાઝ માટે જઈએ છીએ. નમાઝ અમે પાંચ વખતે મસ્જિદમાં પઢીએ છીએ. મસ્જિદ અલ્લાહનો દરબાર...

શિષ્યોથી સેવા લેવા સામે વાંધો

શિક્ષકો તેમના વિદ્યાર્થીઓના આધ્યાત્મિક પિતા હોય છે. એમના ઉપકારો પણ માતા-પિતાથી કંઇ ઓછા નથી. તેથી વિદ્યાર્થીઓ કાયમ તેમના સારા શિક્ષકોનો આદર, આજ્ઞાપાલન અને સેવા...

કૂકર્મોની સજા

એક રાજા પોતાની પ્રજામાં ખૂબ જ લોકપ્રિય હતો, કારણ કે તે ખૂબ જ રહેમદિલ અને દયાળુ, લોકોનો હમદર્દ અને ન્યાયપ્રિય હતો. પરંતુ રાજાનો વઝીર...

લાલચ બુરી બલા

એક હતો ચુન્નુ અને એક હતો મુન્નુ. બંને ભાઈ-ભાઈ હતા. એક વખત બંને ફરવા નીકળ્યા. ચાલતાં ચાલતાં ઘરથી બહુ દૂર નીકળી ગયા. અચાનક સડકના...

કાશિફની ઇમાનદારી

કાશિફની ઉંમર ૯ કે ૧૦ વર્ષની હતી.તેના ઘર હાલત ગરીબીની હતી. તેના પિતા બીજાઓને ત્યાં છૂટક મજૂરી કરતા હતા. તેમને કયારેક કામ મળતું, તો...

મહાન માણસ

ટ્રેનની ગતિ ખૂબજ તેજ હતી. હામિદ સેકન્ડ કલાસના એક ડબ્બામાં બેસી બારીથી બહાર અંધારામાં તાકી રહ્યો હતો. ભૂતકાળની ઘટનાઓ અને તેના માનસ-પટ ઉપર ખૂબજ...