પયગામ

ચટ્ટાને ચૂર હો જાએં જા હો અઝમે સફર પેદા

આ પણા શરીરમાં દરેક ક્ષણે નવા કોષો બને છે અને જૂના મૃત પામતા હોય છે, ભ્રુણઅવસ્થાથી લઇને મૃતઅવસ્થા સુધી શરીરમાં થતા ફેરફારો તેની સાબિતી...

આગામી ચૂંટણીઓ અને ઉમ્મતે મુસ્લિમાની જવાબદારી

(જમાઅતે ઇસ્લામી હિંદના હોદ્દેદારોની એક સભામાં નીચે મુજબનો લેખ વાંચવામાં આવ્યો. સમીક્ષા કર્યા પછી અહીં પ્રસ્તુત કરવામાં આવી રહ્યો છે.) લોકશાહીમાં ચૂંટણીઓ દેશની રાજકીય દિશા...

ભય, ભૂખ અને ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત ભારતનો સંકલ્પ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સ્વતંત્રતા દિવસની ૭૨મી વર્ષગાંઠના અવસર પર લાલ કિલ્લા પરથી જે પ્રવચન આપ્યું તે ચૂંટણી પ્રચાર જેવું લાગ્યું. તેમના ભાષણના કેન્દ્રમાં ૨૦૨૨...

શરિયત કોર્ટ શું સમાંતર કોર્ટ છે?

જે મુદ્દાઓ પર વર્તમાન સરકાર સત્તામાં આવી હતી તેમાં દરેક ક્ષેત્રમાં તે નિષ્ફળ નીવડી છે. વધુમાં દેશમાં સાંપ્રદાયિકતા અને કોમવાદનો ફેલાવો થયો છે....

આજ ભી ઝુલ્મકા માહોલ બદલ સકતા હૈ

સર ઉઠાકે અબચલનેમેં શરમ આતી હે ઇતની હદ તક ગિર ગયા હે આદમી મનુષ્ય આજે પ્રાણીઓના સ્તરથી પણ નીચે પહોંચી ગયો છે. જે કામ કરવામાં શેતાન...

ઈદુલ-ફિત્ર : ઇનસાનની સહાનુભૂતિ અને ભાઈચારાનો તહેવાર

ઇસ્લામમાં બે જ તહેવાર છે. ઈદુલ ફિત્ર અને ઈદુલ અઝહા. ઈદુલ ફીત્રનો તહેવાર રમઝાન માસના રોઝા પૂરા થવા પર અર્થાત્ શવવાલ માસનો ચાંદ દેખાતા...