પયગામ

જનસંખ્યા વૃદ્ધિ: આશીર્વાદ કે અભિશાપ?

એક વિશેષ વિચારધારા ધરાવતું “સામાજિક”સંગઠન રાજકીય રીતે ખૂબ જ સક્રિય છે. કોઈ પણ સમસ્યાને વિકરાળ રૂપ આપવા અથવા જન આંદોલન ચલાવવા તેમની...

‘વિશ્વાસ’ની ચૂંટણી નહીં, કસોટી થાય છે

માનનીય વડાપ્રધાને સંસદને સંબોધન કરતા જે સૂત્ર આપ્યું તે હતું “સબકા સાથ, સબકા વિકાસ, સબકા વિશ્વાસ” અને આ રીતે દેશની લઘુમતીઓ પ્રત્યે...

શિક્ષણનો ધ્યેય શું?

એક સામાન્ય પ્રશ્નના જુદા જુદા જવાબો વિદ્યાર્થી તરફથી મળી રહે છેઃ ‘ભણી-ગણીને જીવનમાં સેટ થઈ જવું છે’. કોઈ કહે છેઃ ‘પૈસો કમાવવો...

સત્તા પરિવર્તન કે વ્યવસ્થામાં પરિવર્તન

આપણું સૌભાગ્ય છે કે આપણે ભારત જેવા વિવિધતા ધરાવતાં દેશમાં જન્મ્યા. આ વિવિધતા માત્ર ધર્મ અને સંપ્રદાયોની જ નથી ભાષાઓ અને સંસ્કૃતિની...

સમસ્યાને માણો – જીત તમારી છે

હું ઓફીસનાં કામમાં વ્યસ્ત હતો સંગઠનનો એક સાથી મળવા આવ્યો. સંગઠન અને દેશની પરિસ્થિતિ પર ચર્ચા કરતાં કરતાં તેમણે કહ્યું, ‘બહુ સમસ્યાઓ છે પરિસ્થિતિને...

સ્ત્રી સ્વતંત્રતા કે સ્વછંદતા

“વુમન એમ્પાવરમેન્ટ”, “સ્ત્રીઓના સમાન અધિકાર”, “સ્ત્રી સ્વતંત્રતા” વગેરે જેવા સૂત્રો સાંભળવામાં કેટલા સુંદર લાગે છે!! ધર્મોથી દાજેલી અને સમાજની માનસિકતાથી કચડાયેલી સ્ત્રીઓને આ પોકારમાં...