તિરંગા યાત્રા

February 10th, 2018 | by Masiuzzama Ansari

કેટલું સારું હોત જો એક તિરંગા યાત્રા પ્રાથમિક શિક્ષણની દુર્દશા ઉપર પણ કાઢવામાં આવતી  કે જ્યાં શિક્ષણથી લઈને મૂળભૂત સગવડોની


નરેન્દ્ર મોદીના રાજ્યસભા ભાષણ ઉપર અભિસાર શર્માનો ખુલ્લો પત્ર #AbhisarSharma

February 8th, 2018 | by yuvaadmin

જયહિંદ મોદીજી! સૌથી પહેલા કામની વાત. આપને તરત જ આપના ભાષણના તથ્યો ઉપલબ્ધ કરાવનારા વ્યક્તિને સહન કરવો જોઈએ. હદ છે


મૃત્યુ પછી જીવન

February 8th, 2018 | by Javed Aalam Qureshi

રવિવારની સાંજ હતી. હું મિત્રો સાથે હળવાશની પળો માણવા નીકળ્યો હતો. અમે કારમાં સવારી કરી રહ્યા હતાં. ડ્રાઇવર બિનમુસ્લિમ હતો.


વ્યાજ રહિત અર્થવ્યવસ્થા વધુ ફળદાયી બની શકે છે

February 7th, 2018 | by Muhammad Kalim Ansari

આજે દુનિયાની લગભગ તમામ અર્થવ્યવસ્થાઓ વ્યાજ આધારિત છે. પ્રત્યેક કે પરોક્ષ રીતે આર્થિક વ્યવહારોમાં વ્યાજનું અસ્તિત્વ જોવા મળે છે. વ્યાજBack to Top ↑
  • Download PDF

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Club

Show Buttons
Hide Buttons

by Bliss Drive Review