ખોટી જિદ

January 1st, 2015 | by yuvasaathi

‘બેટા સુહૈલ ! તમને કેટલીવાર કહ્યું છે કે સાયકલ ઓછી ચલાવ્યા કરો. પરંતુ તમે એ પછી પણ કામ વિના પણ


નિકાહ, શું મારો હક નથી?

January 1st, 2015 | by Dr. MohammadMoazzam Ali

સામાજિક ચિંતન અમે મુસ્લિમ સમાજના યુવાનો તથા યુવતીઓ સમાજના ગંભીર અને દીનદાર લોકોને પૂછીએ છીએ કે શું નિકાહ અમારો હક્ક


ઇતિહાસ : પુનર્લેખન કે રાજરમત

January 1st, 2015 | by Dr. Ram Bahadur Verma

કેન્દ્રમાં પૂર્ણ બહુમતી સાથે સરકાર બનાવી લીધા પછી રાષ્ટ્રીય સ્વંયસેવક સંઘની રાજકીય પાંખ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ઇતિહાસના પુનર્લેખનની દિશામાં કામ


રોઝી

January 1st, 2015 | by yuvasaathi

અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે ધરતી ઉપર ચાલનાર કોઈ પ્રાણી એવું નથી જેની રોઝી અલ્લાહના શિરે ન


દુઆ અને દુઆની પદ્ધતિ

January 1st, 2015 | by yuvasaathi

હઝરત અબૂહુરૈરહ રદી.ની રિવાયત છે. રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)એ ફરમાવ્યું ઃ “બંદાની દુઆ કબુલ થાય છે જ્યાં સુધી તેમાં ગુના અને સગાઓBack to Top ↑
  • Download Latest Yuvasaathi

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Clubby Bliss Drive Review