મુસલમાનોની પ્રગતિ અને અદ્યોગતિના કારણો

May 16th, 2018 | by Shakil Ahmed Rajput

ક્રાંતિ અને સુધારણાનો ધ્યેય કોઈ ખરાબ પરિસ્થિતિમાં પરિવર્તન લાવવાનો છે, પરંતુ બંનેની કાર્યપદ્ધતિ જુદી છે. સુધારાવાદી વ્યક્તિ પરિસ્થિતિનું સુક્ષ્મ અધ્યયન


નેહરુથી લડતા લડતા પોતાના ભાષણોમાં પરાજીત થવા લાગ્યા છે મોદી

May 14th, 2018 | by Ravish Kumar

વડાપ્રધાન મોદી માટે ચૂંટણી જીતવું કોઈ મોટી વાત નથી. તે જેટલી ચુંટણીઓ જીત્યા છે અથવા જેટલી જીતાડેલ છે આ રેકોર્ડ


કન્યા ભ્રૂણહત્યા સમસ્યા અને નિવારણ

May 11th, 2018 | by Muhammad Zainul Abideen Mansuri

પશ્ચિમી દેશોની જેમ, ભારત પણ નારી-અપમાન, અત્યાચાર તેમજ શોષણના અનેક નિંદનીય કૃત્યોથી ગ્રસ્ત છે. આમાં સૌથી દુઃખદ “કન્યા ભ્રૂણ હત્યા”થી


એસ.આઇ.ઓ. ગુજરાત ઝોન દ્વારા લાંબડિયા ખાતે સમર ઇસ્લામિક કેમ્પનું આયોજન

May 8th, 2018 | by yuvaadmin

તારીખ ૪ થી ૬ મે દરમ્યાન લાંબડિયા, સાબરકાંઠા ખાતે ત્રિ દિવસીય સમર ઇસ્લામિક કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. બાળકોને ગમ્મત સાથેBack to Top ↑
  • Download PDF

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Club


Show Buttons
Hide Buttons

by Bliss Drive Review