કાનૂન વ્યવસ્થાનું ખેડાણ કરી, નફરતના બી રોપી, મતોની ખેતી કરી, સત્તાના પાકનો આસ્વાદ માણવાની મોસમ ખીલી છે

September 28th, 2016 | by Dr. Farooque Ahmed

દેશમાં છેલ્લા અઢીવર્ષથી સરકાર જેવું કંઇ હોય જ નહીં તેમ કટ્ટરવાદી તત્વો બેફામ અને બેકાબૂ બન્યા છે. દલીતો, પછાતો અને


કાશ્મીર હિંસા : અત્યાચાર ક્યાં સુધી?

September 26th, 2016 | by Muhammad Kalim Ansari

૮ જુલાઈના રોજ સલામતી દળો સાથેની અથડામણમાં માર્યા ગયેલ બુરહાન વાની કાશ્મીરીઓમાં ખૂબ લોકપ્રિય હતો અને આઝાદ કાશ્મીરની વિચારધારા સાથેBack to Top ↑
  • Download PDF

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Clubby Bliss Drive Review