અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટીનો લઘુમતી દરજ્જો – વડાપ્રધાન મોદીએ એચ.આર.ડી. પ્રધાનના સ્પષ્ટ પક્ષપાતને દૂર કરવો જ રહ્યો

March 10th, 2016 | by yuvaadmin

AMU (અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી)નો લઘુમતિ દરજ્જો ફરીવાર સમાચારમાં છે. એચ.આર.ડી. ખાતાના મંતવ્યને સુપ્રિમ કોર્ટે મુક્તાં એટર્ની જનરલ મુકુલ રોહતગીએ કહ્યું


સદ્વ્યવહાર

March 2nd, 2016 | by yuvaadmin

માબાપ સાથે ભલું વર્તન હઝરત અબૂહુરૈરહ રદિ. ફરમાવે છે કે એક માણસ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની સેવામાં હાજર થયો અને


(૧૦૨) સૂરઃ અત્-તકાસુર

March 1st, 2016 | by yuvaadmin

અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. ૧.      તમને લોકોને વધુને વધુ અને એકબીજાથી વધીને દુનિયા પ્રાપ્ત કરવાની ધુને


વિદ્યાર્થીઓ સાથે પણ રાજનીતિ?!

February 26th, 2016 | by Kashif Ahmed Faraz

વિદ્યાર્થી રાજનીતિ લોકશાહીની શાળા છે. ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે કોલેજ પરિસરની રાજનીતિથી નિકળેલા વિદ્યાર્થીઓએ રાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં મહત્ત્વનો ફાળો આપ્યો છે.


લોકશાહીના પાયા હચમચાવતા રાષ્ટ્રવાદના ઠેકેદારો

February 25th, 2016 | by Muhammad Kalim Ansari

ઘણાં સમયથી સ્વતંત્ર ભારતની કેટલીક શૈક્ષણિક સંસ્થાનોમાં સ્વતંત્રતા છીનવી લેવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. FTII (ફિલ્મ એન્ડ ટેલીવીઝન ઇન્સ્ટીટયુટBack to Top ↑


by Bliss Drive Review