નવી પ્રતિજ્ઞા

June 1st, 2015 | by yuvaadmin

મેં તમને કેટલીવાર સમજાવ્યું કે બેટા ! પતંગ ઉડાડવા જેવો શોખ ન રાખો, તેનાથી બચો, પરંતુ તમે છો કે રોકાતા


હેપ્પી લિવિંગ માટે જનસંખ્યા નિયંત્રણની નહીં જનસંખ્યા પ્રશિક્ષણની જરૃર છે

May 1st, 2015 | by Shakil Ahmed Rajput

વર્તમાન સરકારના સત્તામાં આવ્યા પછી તેનાથી સંબંધિત જવાબદાર કક્ષાના વ્યક્તિઓ દ્વારા અવાર-નવાર એવા નિવેદનો અપાઈ રહ્યા છે જેનાથી મુસ્લિમો પ્રત્યે


સૂરઃ અલ-આ’લા

May 1st, 2015 | by yuvaadmin

(મક્કામાં અવતરિત થઈ * રુકૂઅ: ૧ * આયતો: ૧૯) અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. ૧. (હે પયગંબરBack to Top ↑
  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Clubby Bliss Drive Review