મૃત્યુ પછી જીવન

July 1st, 2014 | by yuvasaathi

એ પ્રશ્ન વિજ્ઞાનની સીમાઓથી પર છે કે મૃત્યુ પછી પણ કોઇ જીવન છે, કારણ કે વિજ્ઞાનનો સંબંધ તો માત્ર ઇન્દ્રિય-જગતથી


મુસ્લિમ પર્સનલ લૉ : એક ચર્ચા

July 1st, 2014 | by Shakil Ahmed Rajput

લોકસભા ચૂંટણી ૨૦૧૪ના પરિણામ મુજબ બીજેપીને સ્પષ્ટ બહુમતિ મળી. તેની સરકાર બનતા જ કેટલાક કંટ્રોવર્સીયલ ઇસ્યુ છેડવાનું તેમણે શરૃ કર્યો.


હૃદય (Heart)

July 1st, 2014 | by yuvasaathi

અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે જે લોકોએ (આ વાતોને માનવાનો) ઇન્કાર કરી દીધો, તેમના માટે એક સરખું


બેઈમાનીનો અંજામ

July 1st, 2014 | by yuvasaathi

એક ગામમાં બે માણસો રહેતા હતા તેમાંથી એકનું નામ ભોલા હતું અને બીજાનું ચમન હતું. એ બંને વચ્ચે ગાઢ મિત્રતાBack to Top ↑
  • Download Latest Yuvasaathi

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Club